Warp Merkbewaking wat is het en hoe kan het mij verder helpen?

weet je hoe merkbewaking je kan helpen?

Om merkrechten te verkrijgen moet een merk geregistreerd worden in het merkenregister. Hiermee verkrijg je het alleenrecht op het merk.

Maar als het merk eenmaal beschermd is, is het nog wel zaak om het merk te verdedigen tegen inbreukmakers. Merkbewaking kan je daarbij helpen. Het kan voorkomen dat je in dure rechtszaken verwikkeld raakt.

Hoe merkbewaking je kan helpen lees je in onze brochure die je kunt downloaden.